Prolife Consulting AB

Jämtlands län

Information

Prolife Consulting AB hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Ragunda som är den kommunen där Prolife Consulting AB finns. I Ragunda så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Prolife Consulting AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Prolife Consulting AB har haft sedan 2003-05-08. Prolife Consulting AB har funnits sedan och 2003-05-08 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Prolife Consulting AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Heliosg. 24, 120 61, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-8336131.

Ragunda arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Prolife Consulting AB Privat, ej börsnoterat.

Prolife Consulting AB har idag 556642-0823 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Prolife Consulting AB

Bolaget skall bedriva affärsverksamhet genom information, rådgivning, köp av personförsäkringar och finansiella produkter till företag och dess anställda samt till arbetsgivare och leverantörer administration av löpande avtal avseende personförsäkringar och finansiella produkter och därmed förenlig verksamhet.

I Prolife Consulting AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Thorén, Robert Elis som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindell, Lars-Erik Edvard som är född 1946 och har titeln Suppleant, Åhsberg, Sven Eric Nils Fredrik som är född 1952 och har titeln Revisor, ÅHSBERGS REVISIONSBYRÅ KOMMANDITBOLAG som är född och har titeln Revisor, .